Scopurile si obiectivele Asociatiei Profesionale de Drumuri si PoduriScopurile asociatiei sunt:


 • reprezentarea intereselor profesiunii de inginer de drumuri si poduri;
 • promovarea si apararea intereselor profesionale ale membrilor sai, indiferent de subordonarea administrativa;
 • adoptarea, aplicarea si urmarirea respectarii Codului deontologic al inginerului de drumuri si poduri, prin Consiliul de Onoare;
 • dezvoltarea cooperarii si favorizarea programului prin: analiza si dezbaterea de ansamblu a problemelor care trateaza drumul, transportul;
 • rutier, siguranta circulatiei si protectia mediului inconjurator;
 • promovarea unor forme moderne si unitare de organizare ale domeniului rutier;
 • informarea si perfectionarea profesionala continua a membrilor sai;Obiectivele principale ale asociatiei sunt:


 • Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania va asigura rolul si obiectivele unui Comitet National Roman al A.I.P.C.R., in care sens va colabora permanent cu Asociatia Mondiala de Drumuri si cu comitetele tehnice ale acesteia;
 • sa organizeze comitete tehnice corespondente cu cele ale Asociatiei Mondiale de Drumuri (A.I.P.C.R.);
 • sa contribuie la dezvoltarea din punct de vedere tehnic si economic a activitatilor proprii;
 • sa sprijine dezvoltarea cercetarii stiintifice si tehnice din domeniul rutier;
 • sa sprijine realizarea corpurilor de specialisti (experti, verificatori etc.) si sa apere interesele lor conform regulamentelor specifice;
 • sa colaboreze cu organele guvernamentale, alte organisme si organizatii sau unitati economice, sociale si profesionale;
 • sa se asocieze sau afilieze, dupa caz, la organisme similare nationale si internationale;
 • sa organizeze congrese, conferinte, simpozioane si schimburi de experienta pe teme profesionale;
 • sa participe la manifestari tehnice similare din tara si strainatate;
 • sa promoveze imaginea A.P.D.P. sub orice forma in tara si strainatate;
 • sa asigure protectia profesionala a membrilor sai; in acest scop va functiona un "Consiliu de Onoare";
 • sa sprijine activitatea de pregatire si specializare a membrilor sai prin forme de invatamant adecvate;
 • sa sprijine si sa stimuleze activitatea de inventica;
 • sa propuna si sa participe la elaborarea de instructiuni, standarde, normative tehnice si acte normative specifice domeniului;
 • sa colaboreze la elaborarea masurilor privind protectia mediului inconjurator, in domeniul drumurilor si podurilor;
 • sa creeze baze de date tehnice;
 • sa asigure conform legii participarea cu specialisti in comisiile de licitatie pentru proiectarea, executia lucrarilor si achizitii de bunuri din domeniu;
Asociatia poate atesta din punct de vedere al capacitatii profesionale, persoane fizice si juridice, in corelare cu prevederile legale.