Atestare tehnica

Descarcare Raport atestati 2017

Componenţa Comisiei de atestare APDP Filiala Transilvania, aprobata in sedinta Biroului Permanent APDP este:

 • Presedinte
 • Prof.dr.ing. Mihai Iliescu – APDP Transilvania
 • Membri
 • sef lucrari dr.ing. Rodica Cadar
 • ing. Gabriela Cora – şef serviciu străzi Primăria Cluj;
 • conf.dr.ing. Gavril Hoda– UTCN Cluj;
 • ing. Eugen Ciocoi – membru
 • ing. Sabin Bastucescu – membru
 • ing. Mihai Gheorghe – DRDP Brasov.
 • Secretar:
 • ing. Minerva Crişan – APDP Transilvania


Urmare a hotararii Consiliului de Administratie al A.N.D.(C.N.A.D.N.R.) nr. 14/21 decembrie 1994, orice societate de proiectare, consultanta sau executie de lucrari care doreste sa participe la licitatii sau executie de lucrari pentru A.N.D. (C.N.A.D.N.R.) sau pentru lucrari executate din Fondul special al drumurilor, trebuie sa fie atestata tehnic de catre Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania.

Pentru a putea intra in posesia certificatului de atestare tehnica a societatilor privind lucrarile de executie, proiectare sau consultanta de drumuri, poduri si constructii aferente, urmeaza sa completati toate datele din urmatoarele formulare:In conformitate cu cap. III art. 6 din statutul A.P.D.P. solicitantii trebuie sa fie membri A.P.D.P.

Taxa de atestare este de:
 • 1000 lei - pentru proiectare
 • 1000 lei - pentru consultanta
 • 2000 lei - pentru executie
Taxa de prelungire valabilitate atestare tehnica este de:
 • 500 lei - pentru proiectare
 • 500 lei - pentru consultanta
 • 1000 lei - pentru executie
Taxa pentru extinderea domeniului de activitate este jumatate din taxa de prelungire.
Taxa se depune in contul A.P.D.P. Cluj deschis la Banca Transilvania - IBAN: RO70 BTRL 0130 1205 8320 56XX.
Certificatul de atestare este valabil 2 ani.