Comitete Tehnice

Remus Ciocan - Raport comitet tehnic
Nicolae Ciont - Raport Comitet Tehnic 3 4
Cod Comisia Presedinte
TS 1 ROAD ADMINISTRATION - ADMINISTRAREA DRUMURILOR
1.1 Performance of transport administrations / Performanţa administraţiilor de transport
1.2 Planning road infrastructure and transport to economic and social development / Planificarea infrastructurii şi a transportului rutier pentru dezvoltarea economică şi socială Braşai Octavian (Filiala Transilvania) – membru corespondent
Toşa Cristian (UTCN) – membru asociat
1.3 Finance and procurement / Finanţe şi achiziţii Ciocan Remus (UTCN) – membru plin
1.4 Climate change and resilience of road network / Schimbările climatice şi rezilienţa reţelei rutiere
1.5 Disaster management / Gestionarea dezastrelor Zbarnea Constantin (DRDP Iaşi) – membru plin
Popa Vasile (DRDP Iaşi) – membru corespondent
TF 1.1 Well-prepared projects / Proiecte bine pregătite Borbeli Cristian (Expert Proiect 2002) – membru plin
Hoda Gavril (UT Cluj) – membru corespondent
TF 1.2 HDM-4 / Programul HDM-4
TS 2 MOBILITY / MOBILITATE
2.1 Mobility in urban areas / Mobilitate în zonele urbane Anton Valentin (Fac. C.F.D.P.) – membru corespondent
2.2 Accesibility and mobility in rural areas / Accesibilitate şi mobilitate în zonele rurale Lucaci Gheorghe (Filiala Banat) – membru corespondent
2.3 Freight / Mărfuri
2.4 Road network operation / ITS / Exploatarea reţelei rutiere / ITS Toma Mihai (C.N.A.I.R.) – membru plin
TF 2.1 New mobility and its impact on road infrastructure and transport / Mobilitate nouă şi impactul acesteia asupra infrastructurii şi transportului rutier Suciu David (filiala Banat) – membru corespondent
TS 3 SAFETY AND SUSTAINABILITY / SIGURANŢA RUTIERĂ ŞI DURABILITATE
3.1 Road safety / Siguranţa rutieră Burlacu Adrian (Fac. C.F.D.P.) – membru corespondent
3.2 Winter service / Exploatarea pe timp de iarnă Ispas Gheorghe (A.P.D.P. România) – membru corespondent
3.3 Asset management / Gestionarea patrimoniului
3.4 Environmental sustainability in road infrastructure and transport / Durabilitatea mediului în infrastructură şi transportul rutier Ciont Nicolae (UTCN) – membru plin
Forton Andrei (Filiala Banat) – membru asociat
TF 3.1 Road infrastructure and transport security / Securitatea infrastructurii şi transportului rutier Pavăl Flavius (C.N.A.I.R.) – membru plin
TS 4 RESILIENT INFRASTRUCTURE / INFRASTRUCTURA REZILIENTĂ
4.1 Pavements / Structuri rutiere Pădure Florica (Expert Proiect 2002) – membru plin
Bratu Alexandru (DRDP Braşov) – membru corespondent
Condurat Mihaela (D.R.D.P. Iaşi) – membru asociat
4.2 Bridges / Poduri Petzek Eduard (SSF-RO Timişoara) – membru plin
Chiotan Corina (Fac. C.F.D.P.) – membru corespondent
4.3 Earthworks / Terasamente Boţu Nicolae (UT Iaşi) – membru plin
Andrei Radu (filiala Moldova) – membru corespondent
Moldovan Dorin Vasile (UTCN) – membru asociat
TF 4.1 Road design standards / Standarde de proiectare a drumurilor Marc Paul (Fac. de Construcţii Timişoara) – membru plin
Pop Mariana (DRDP Cluj) – membru corespondent
Clitan Andrei (UTCN) – membru asociat
CTERM Terminology / Terminologie Nicoară Ariadna (Fac. de Construcţii Timişoara) – membru plin
Road Statistics / Statistici rutiere